چگونه برای زندگی آماده شویم؟

چگونه برای زندگی آماده شویم؟

چگونه برای زندگی آماده شویم؟

انتقال از نوجوانی به بزرگسالی لزوما ساده نیست بسیاری از مردم نمیدانند که چگونه برای گذار آماده شوند و درنتیجه میتواند یک شرایط نامساعد با کامل درک نکردن مسولیت های جدیدی که به آنها واگذار شده به وجود بیاورد و انتظار میرود که آنرا انجام دهد.
در زیر عنوان های کمک کننده ای هست که به آسانی به شما کمک خواهد کرد در نوجوانی بالغ شوید.
بخش اول:تذکر های کمک کننده برای مدیریت زمان شما به خوبی:
1.یک لیست (انجام دهید) با خود نگه دارید تا یاد آور چیزهایی که باید انجام شود و چه زمانی باید انجام شود برای شماباشد این لیست را می توان با انجام مواردی مانند:
-یک لیست برنامه ریزی را باخو حمل کنید، این میتواند یک راه قدیمی با قلم و کاغذ و یا از طریق استفاده از برنامه های دستگاه تلفن همراه شما باشد مانند:برنامه ریزی روزانه (اندروید)
برنامه ریزی کننده برای آیفون (دستگاه آی او اس)
نگه داشتن یک لیست از فعالیت های روزانه که باید بر روی کاغذ یا دستگاه های تلفن همراه انجام شود.
لیست وظیفه (any do) و لیست انجام (اندوید)
و لیست جیبی دستگاه آی او اسiosدستگاه
-آیتم های موجود در لیست را به عنوان مهم و یا غیر مهم و اظطراری تفکیک کنید .
-هر روز لیست خود را به روز رسانی کرده و وظایفی که کامل انجام داده اید را خط بزنید.

چگونه برای زندگی آماده شویم؟

چگونه برای زندگی آماده شویم؟

2.تعیین اهداف که هر دو واقع بینند و قابل دستیابی هستند اطمینان حاصل کنید که یک برنامه احتمالی در صورت نیاز به راه دیگری برای رسیدن به هدف خود داشته باشید.

چگونه برای زندگی آماده شویم؟

چگونه برای زندگی آماده شویم؟

3.اجتناب از طفره و تعویق:
همه ی حواس پرتس ها مانند: تلویزیون، اینترنت، تلفن و بازهای ویدویی را کنار بگذارید.
زمانی که آنرا اولین بار برنامه ریزی کردید به خودتان زمانی کافی برای شروع کردن و تکمیل کردنوظایفتان بدهد.
این وظایف را زیاد برای خودتان سخت نگیرید چون دراین صورت بیشتر دوست داریداز آن طفره بروید به جای آن آنرا به قسمت های کوچک بکشید تا بیشتر برای شما قابلیت مدیریت باشد.
-10 دقیقه به خودتان تنفس بدهید اگر نمیتوانید تمرکز کنید
– برای به نحواحسن انجام دادن تلاش نکنید چون از کامل انجام دادن آن شما را باز میدارد.

چگونه برای زندگی آماده شویم؟

چگونه برای زندگی آماده شویم؟

4.وظایفتان را به قسمت های کوچک بشکنید:
آنها را به قسمت های کوچک بشکنید که بتوانید هدف را سرعت بیشتری انجام دهید و احساس کنید که بیشتر به پایان رسیده اید.

چگونه برای زندگی آماده شویم؟چگونه برای زندگی آماده شویم؟

چگونه برای زندگی آماده شویم؟

5.زمان خود را سازمان دهی کنید:
قسمت هایی از زندگی تان که با آن وقتتان تلف میشود را کشف کرده و آنها را کاهش دهید.
آسان ترین راه کاهش وقت اتلاف شده این است که فعالیت خود را پیشگیری کنید و تعداد زمان صرف شده برای هر فعالیترا بنویسید.
یک تکرار منظم را که نسبت به آن پایدار هستید و کارایی شما را افزایش می دهد را گسترش دهید.
روش دوم:
خواندن اهمیت آموزش و تحصیلات

چگونه برای زندگی آماده شویم؟

چگونه برای زندگی آماده شویم؟

1.یادگیری را ادامه دهید:
با آموزش بیشتر دانش بیشتری به دست آورید همیشه ذهنتان را برای یادگیری چیزهای جدید باز باشد.
دقت و یادگیری تان را برای مطالب جدید خارج از کلاس و معلم بیشتر کنید ازدانش خود به نفع خود استفاده کنید.

چگونه برای زندگی آماده شویم؟

چگونه برای زندگی آماده شویم؟

2.یاد بگیرید که برای یک زندگی موفق تحصیلات خوب لازم است تا مثل یک بالغ باشید:
تحصیلات خوب لازمه ی یک شغل خوب است بی کاری و بی شغلی برای افرادی که در کالج تحصیل کرده اند کمتر از کسانی است که در مدرسه تحصیل کرده اند.
درآمد سالانه فارغ التحصیل کالج 17.500 دلار بیشتر از کسانی است که دارای مدرک دبیرستان هستند.
از آنجایی که بسیاری از شرکت ها ترجیه میدهند که افراد تحصیلات عالی داشته باشند مدرسه تکمیل شانس شغل شمارا افزایش میدهد.

چگونه برای زندگی آماده شویم؟

چگونه برای زندگی آماده شویم؟

3.از تحصیلاتتان استفاده کنید تا بهتر در درک کردن جهانی که در آن زندگی می کنید به شما کمک کند:
تحصیلات به شما دانش می دهد تا جهانی که در آن زندگی میکنیم را درک کنید و تحصیلات خوب کمک میکند تا تصمیمات بهتری بگیرید در مدرسه شما نیز به مهارت های تجربی را یاد می دهد.

چگونه برای زندگی آماده شویم؟

چگونه برای زندگی آماده شویم؟

4.مهارت برقرار کردن ارتباطات را پرورش میدهد:
هنگام رفتن به مدرسه سعی کنید تجربه هایی از هم سن وسالتان یاد بگیرید و به خودتان اجازه دهید که از آنها یاد بگیرید.

چگونه برای زندگی آماده شویم؟

چگونه برای زندگی آماده شویم؟

5.مهارت اجتماعی خود را گسترس دهید:
از آنجایی کهبسیاری از مدرسه ها و کالج ها نیاز به کارهای گروهی دارند شما نیز مهارت اجتماعی خود را پرورش خواهید داد. شما یاد خواهید گرفت که با هم به عنوان یک تیم کار کنید که مهارت خوبی برای کسب دنیای بالغ کنید.

چگونه برای زندگی آماده شویم؟

چگونه برای زندگی آماده شویم؟

6.مطالعه را ادامه دهید:
همیشه مطالعه خود را ادامه دهید با برنامه باشید و تاریخ های انجام وظیفه را از دست ندهید زمانی را برای مطالعه تنظیم کنید به سختی تلاش کنید و برنامه تان را کامل کنید.

چگونه برای زندگی آماده شویم؟

چگونه برای زندگی آماده شویم؟

7.نمرات خوب بگیرید:
تلاش را ادامه دهید و نمرات خوب بگیرید اگر چیزی را یاد نگرفتید سوال کنید.
روش سوم:
بودجه خود را مدیریت کنید

چگونه برای زندگی آماده شویم؟

چگونه برای زندگی آماده شویم؟

1.بودجه تعیین کنید:
برای یک ماه گزارشی از هزینه های خود تهیه کنید خودتان را محدود نکنید چون فقط تلاش می کنیم برای خود پایداری در نظر بگیریم.
رسید های خود را نگه دارید یادداشت کنید که چه مقدار پول از کارت بانکی خود خارج کرده اید و در یک ماه چقد پول هزینه کرده اید را حساب کنید.

چگونه برای زندگی آماده شویم؟

چگونه برای زندگی آماده شویم؟

2.هزینه های خود را طبقه بندی کنید:
پس از یک ماه هزینه های خود را طبقه بندی کنید چیزهایی که دوست داشتید برای آن پول صرف کنید را ننویسید آنهایی را که صرف کرده اید را بنویسد خرید های خود را به طریقی که برای شما مناسب است دسته بندی کنید.
یک لیست ماهیانه ساده می تواند مثل این باشد:
-درآمد ماهیانه 2000 دلار
-هزینه ها
-صورت حساب های خانوار(خدمات/برق/کابل) 150 دلار
-مواد غذایی :300 دلار
-ناهار خوری:50دلار
-گاز:100دلار
-پس انداز:600دلار
-اجاره/وام:800دلار

چگونه برای زندگی آماده شویم؟

چگونه برای زندگی آماده شویم؟

3.بودجه واقعی بنا کنید:
حالا بودجه واقعی خود را بنویسید بر اساس ماه هزینه واقعی و دانش خود به سابقه ی خرج کردن بودجه تان میخواهید چه مقدار از درآمدتان را به هر دسته از نیازهایتان هرماه اختصاص دهید.
اگر بخواهید از پست فرم های آنلاین بودجه استفاده کنید مثل سایت هایmint.com تا به مدیریت بودجه شما کمک کند.

چگونه برای زندگی آماده شویم؟

چگونه برای زندگی آماده شویم؟

4.با خود با بودجه تان واقع بین باشید:
در موارد بسیار بعد از اینکه مردم بودجه خود را تعیین کردند برنامه ریزی خود را دنبال نمی کنند در مورد دیگر مردم فقط خرجی های خود را تخمین میزنند این پول شماست هیچ دلیلی برای دروغ گفتن در مورد چقد پول خرج کردن و یا کی تعیین کردن بودجه وجود ندارد.
تنها کسی که در هنگام انجام دادن اینکار صدمه میزند خودشما هستید از طرف دیگر اگرشما هیچ نظری درمورد چگونه صرف کردن پولتان ندارید بودجه شما ممکن است چند ماهی باقی بماند در عین حال مبلغ و عدد سختی برای خود قرار ندهید تا بتوانید با خود واقع بین باشید.
-مثلا اگر هر ماه مبلغ 600 دلار برای صرفه جویی در مصرف خود داشته باشید اما میدانید که بطور پیوسته برای رسیدن به آن هدف آن را نزنید یک عدد را که واقعی است قرار دهید.
سپس به بودجه خود بروید و ببینید آیا میتوانید اعداد را عوض کنید تا پول نقد را جای دیگری جابه جا کنید و سپس آن را در پس انداز از خود قرار دهید.

چگونه برای زندگی آماده شویم؟

چگونه برای زندگی آماده شویم؟

5. بودجه خود رادر طول زمان پیگری کنید:
تنظیم بودجه چشم های شما را باز خواهد کرد که بدانید چه مقدار پول خرج کرده اید بسیاری از مردم پس از تنظیم بودجه متوجه میشوند که پول را به چه چیز های کوچک خرج میکنند. این دانش به شما اجازه میدهد عادت های خرج خود را تنظیم کنید و پول را به سمت قسمت های معنی دار تر صرف کنید.

چگونه برای زندگی آماده شویم؟

چگونه برای زندگی آماده شویم؟

6.برای چیز های غیر قابل انتظار برنامه ریزی کنید:
تنظیم بودجه به شما یاد خواهد داد چه زمانی بایدبرای چیز های پیش بینی نشده پول خرج کنید بدیهی است که شما برای تصادف ماشین تان برنامه ریزی نکرده اید یا برای مراقبت پزشکی فرزندتان اما انتظار میرود این احتمالات اتفاق بیفتد و برای مالی به موقع آماده شوید.
بخش چهارم:
آماده شدن برای نیروی کار:

چگونه برای زندگی آماده شویم؟

چگونه برای زندگی آماده شویم؟

1. داوطلب:
داوطلب بودن به شما اجازه میدهد که روی مهارتهای اجتماعی کار کنید که در دنیای کار برای موفقیت در کار لازم است.

چگونه برای زندگی آماده شویم؟

چگونه برای زندگی آماده شویم؟

2. ذهن خود را باز نگه دارید:
مشتاق و پذیرا برای یادگیری چیزهای جدید باشید و قضاوت نکنید به هر حال، محتاط باشید که بیش از حد اینگونه نباشید که همکاران یا مستخدم هارا اذیت کنید.

ر
3. به دنبال راحتی برای برقراری ارتباط باشید:
همیشه وقتی فکر میکنید میتوانید بینش یا ایده های جدید را ارائه دهید به کمک و یاری بپردازید به مناطقی نگاه کنید که مهارت های شخصی شما ممکن است به تقویت نقاط ضعیف گروه شما در محل کار کمک کند.

چگونه برای زندگی آماده شویم؟

چگونه برای زندگی آماده شویم؟

4. به کار خود ادامه دهید:
مطمعن باشید که وظیفه خود را به موقع انجام دهید و همیشه به سیاست های انتصاب توجه داشته باشید.
با حداکثر مجاز به مهلت مقرر بپردازید سعی نکنید از پسوند ها بپرسید. وقتی که در دسترس هستید داوطلب برای کمک به دیگران باشید به نوبه خود آنها خودشان پیشنهاد کمک بدهند زمانیکه به آنها نیاز دارید.

چگونه برای زندگی آماده شویم؟

چگونه برای زندگی آماده شویم؟

5. ارتباطات:
با همکاران ارتباط برقرار کنید وقت بگذاریدتا آنها ا بشناسید
قتدر به گرفتن تعریف اما اغلب برای نقدهای سازنده نیز باز باشید

Image titled Prepare for Life As an Adult Step 24
6. یک مربی پیدا کنید:
ارتباط برقرار کردن با کسی که نسبت به شما استعداد بیشتری دارد میتواند سودمند باشد.
آنها میتوانند بینش و مشاوره ای برای کمک به موفیقت شما در موفقیتتان ارائه دهد.

چگونه برای زندگی آماده شویم؟منبع
https://www.wikihow.com/Prepare-for-Life-As-an-Adult

ترجمه شادی تائب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *